DIE REG OP KOLLEKTIEWE BEDINGING: BELANGRIKE VERWIKKELINGE

Authors

  • Fanie van Jaarsveld

DOI:

https://doi.org/10.17159/obiter.v35i1.11943

Keywords:

kollektiewe bedinging

Abstract

Hierdie omstrede en uiters aktuele onderwerp van die reg op kollektiewe bedinging (sien ook a 23(5) van die Grondwet van 1996) het alreeds oor die afgelope dekade baie aandag van die howe en skrywers geniet het – veral in die lig van verskeie gebeure gedurende die onmiddellike verlede. Die afgelope aantal jare het die SA Weermag gesukkel met die hantering van soldate op arbeidsverhoudinge-vlak – soos wat verskeie protesaksies, stakingsoptredes van soldate, onderlinge lastereise teen mekaar en die onlangse Wysigingswet op Verdediging van 2011 onteenseglik laat blyk het (teen hierdie agtergrond en in hierdie konteks moet die Wysigingswet op Verdediging van 2011 dan ook verstaan word). Eweneens het ontwrigtende
stakingsoptrede gedurende die tweede helfte van 2012 in die mynbousektor en die Wes-Kaapse landboubedryf duidelik getuig dat arbeidswetgewing tekort geskiet het om die onderhawige probleme sinvol te hanteer of te voorkom het.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

01-04-2014

How to Cite

Fanie van Jaarsveld. (2014). DIE REG OP KOLLEKTIEWE BEDINGING: BELANGRIKE VERWIKKELINGE. Obiter, 35(1). https://doi.org/10.17159/obiter.v35i1.11943

Issue

Section

Notes