1.
Elmarie Knoetze. GESKIEDENIS VAN DIE MAN- LIKE EERSGEBOORTEREGSREëL IN DIE INHEEMSE REG DEEL II: ONLANGSE REGSPRAAK. Obiter [Internet]. 2023 Jul. 24 [cited 2024 Apr. 22];25(1). Available from: https://obiter.mandela.ac.za/article/view/16511