1.
Pieter du Toit. DIE TOEPASSING VAN DIE CONTRA PROFERENTEM-RE√čL IN DIE VERTOLKING VAN FORMELE ERKENNINGS IN STRAFREGTELIKE VERRIGTINGE S v Groenewald 2005 2 SASV 597 (HHA). Obiter [Internet]. 2022 Jul. 20 [cited 2024 Jun. 19];27(2). Available from: https://obiter.mandela.ac.za/article/view/14398