1.
J Neethling. AFWYSING VAN ’N REGSPLIG OP POLISIEBEAMPTES OM DIE REG OP DIE FISIESPSIGIESE INTEGRITEIT EN SEKERHEID VAN DIE PERSOON BUITEOM MISDAADSITUASIES TE BESKERM: DIE HOOP BESKAAM Minister of Safety and Security v Rudman 2005 2 SA 16 (HHA). Obiter [Internet]. 2022 Jul. 20 [cited 2024 Jun. 19];27(2). Available from: https://obiter.mandela.ac.za/article/view/14395