1.
Rinda Botha, Hennie Oosthuizen. ’N KRITIESE EVALUERING VAN DIE BELEID TEN OPSIGTE VAN PROSTITUSIE IN SUID-AFRIKA EN ALTERNATIEWE VIR DIE TOEKOMS. Obiter [Internet]. 2021 Oct. 22 [cited 2023 Mar. 21];29(3). Available from: https://obiter.mandela.ac.za/article/view/12620