1.
J Neethling, JM Potgieter. DIE AKSIE VAN AFHANKLIKES: DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL GEE ’N TELEURSTELLENDE TERUGWAARTSE STAP Brooks v Minister of Safety and Security 2009 2 SA 94 (HHA). Obiter [Internet]. 2021 Sep. 23 [cited 2024 Feb. 27];30(2). Available from: https://obiter.mandela.ac.za/article/view/12440