1.
Elmarie Knoetze. DIE ONDERRIG VAN DIE INHEEMSE REG: BEVOEG OF BEPERK DEUR BOEKE?. Obiter [Internet]. 2021 Sep. 15 [cited 2024 Apr. 22];31(3). Available from: https://obiter.mandela.ac.za/article/view/12333