1.
Thino Bekker. DIE REGSTEORETIESE GRONDSLAG VAN DIE INTEGRASIERE√čL IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTRAKTEREG. Obiter [Internet]. 2021 Sep. 8 [cited 2023 Mar. 20];32(2). Available from: https://obiter.mandela.ac.za/article/view/12259