1.
Pieter Bakker. BEWYS VAN ’N GEBRUIKLIKE HUWELIK KRAGTENS ARTIKEL 3(1)(B) VAN DIE WET OP ERKENNING VAN GEBRUIKLIKE HUWELIKE 120 VAN 1998 Southon v Moropane [2012] ZAGPJHC 146. Obiter [Internet]. 2021 Aug. 17 [cited 2024 Jul. 25];34(3). Available from: https://obiter.mandela.ac.za/article/view/12010