Elmarie Knoetze. “GESKIEDENIS VAN DIE MAN- LIKE EERSGEBOORTEREGSREëL IN DIE INHEEMSE REG DEEL II: ONLANGSE REGSPRAAK”. Obiter 25, no. 1 (July 24, 2023). Accessed April 22, 2024. https://obiter.mandela.ac.za/article/view/16511.