JM Potgieter. “DIE HOOGSTE HOF VAN APPéL BREI DIE AKSIE VIR EMOSIONELE SKOK EN PSIGIATRIESE LETSEL TOT VERLOOFDES UIT Road Accident Fund V Sauls 2002 2 SA 55 (HHA)”. Obiter 25, no. 2 (September 25, 2022). Accessed July 17, 2024. https://obiter.mandela.ac.za/article/view/14870.