Pieter du Toit. “DIE TOEPASSING VAN DIE CONTRA PROFERENTEM-REËL IN DIE VERTOLKING VAN FORMELE ERKENNINGS IN STRAFREGTELIKE VERRIGTINGE S V Groenewald 2005 2 SASV 597 (HHA)”. Obiter 27, no. 2 (July 20, 2022). Accessed June 19, 2024. https://obiter.mandela.ac.za/article/view/14398.