J Neethling. “AFWYSING VAN ’N REGSPLIG OP POLISIEBEAMPTES OM DIE REG OP DIE FISIESPSIGIESE INTEGRITEIT EN SEKERHEID VAN DIE PERSOON BUITEOM MISDAADSITUASIES TE BESKERM: DIE HOOP BESKAAM Minister of Safety and Security V Rudman 2005 2 SA 16 (HHA)”. Obiter 27, no. 2 (July 20, 2022). Accessed June 19, 2024. https://obiter.mandela.ac.za/article/view/14395.