Rinda Botha, and Hennie Oosthuizen. “’N KRITIESE EVALUERING VAN DIE BELEID TEN OPSIGTE VAN PROSTITUSIE IN SUID-AFRIKA EN ALTERNATIEWE VIR DIE TOEKOMS”. Obiter 29, no. 3 (October 22, 2021). Accessed April 12, 2024. https://obiter.mandela.ac.za/article/view/12620.