J Neethling, and JM Potgieter. “DIE AKSIE VAN AFHANKLIKES: DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL GEE ’N TELEURSTELLENDE TERUGWAARTSE STAP Brooks V Minister of Safety and Security 2009 2 SA 94 (HHA)”. Obiter 30, no. 2 (September 23, 2021). Accessed February 27, 2024. https://obiter.mandela.ac.za/article/view/12440.