Elmarie Knoetze. “DIE ONDERRIG VAN DIE INHEEMSE REG: BEVOEG OF BEPERK DEUR BOEKE?”. Obiter 31, no. 3 (September 15, 2021). Accessed April 22, 2024. https://obiter.mandela.ac.za/article/view/12333.