Thino Bekker. “DIE REGSTEORETIESE GRONDSLAG VAN DIE INTEGRASIEREËL IN DIE SUID-AFRIKAANSE KONTRAKTEREG”. Obiter 32, no. 2 (September 8, 2021). Accessed March 20, 2023. https://obiter.mandela.ac.za/article/view/12259.