Pieter Bakker. “BEWYS VAN ’N GEBRUIKLIKE HUWELIK KRAGTENS ARTIKEL 3(1)(B) VAN DIE WET OP ERKENNING VAN GEBRUIKLIKE HUWELIKE 120 VAN 1998 Southon V Moropane [2012] ZAGPJHC 146”. Obiter 34, no. 3 (August 17, 2021). Accessed July 25, 2024. https://obiter.mandela.ac.za/article/view/12010.