Elmarie Knoetze. “GESKIEDENIS VAN DIE MAN- LIKE EERSGEBOORTEREGSREëL IN DIE INHEEMSE REG DEEL II: ONLANGSE REGSPRAAK”. Obiter, vol. 25, no. 1, July 2023, doi:10.17159/obiter.v25i1.16511.