PHG Vrancken. “NEW EASTERN CAPE TOURISM LEGISLATION”. Obiter, vol. 25, no. 2, Sept. 2022, doi:10.17159/obiter.v25i2.14858.