Pieter du Toit. “DIE TOEPASSING VAN DIE CONTRA PROFERENTEM-REËL IN DIE VERTOLKING VAN FORMELE ERKENNINGS IN STRAFREGTELIKE VERRIGTINGE S V Groenewald 2005 2 SASV 597 (HHA)”. Obiter, vol. 27, no. 2, July 2022, doi:10.17159/obiter.v27i2.14398.