PHG Vrancken. “NEW MPUMALANGA TOURISM LEGISLATION”. Obiter, vol. 27, no. 2, July 2022, doi:10.17159/obiter.v27i2.14393.