Rinda Botha, and Hennie Oosthuizen. “’N KRITIESE EVALUERING VAN DIE BELEID TEN OPSIGTE VAN PROSTITUSIE IN SUID-AFRIKA EN ALTERNATIEWE VIR DIE TOEKOMS”. Obiter, vol. 29, no. 3, Oct. 2021, doi:10.17159/obiter.v29i3.12620.