JM Potgieter. “SKULDLOSE AANSPREEKLIKHEID VIR PSIGIATRIESE BESERING EN GEDAGTES OOR DIE ROL VAN BELEID BY DELIKTUELE AANSPREEKLIKHEID”. Obiter, vol. 30, no. 3, Sept. 2021, doi:10.17159/obiter.v30i3.12405.