Frans E Marx. “INIURIA IN CYBERSPACE”. Obiter, vol. 31, no. 1, Sept. 2021, doi:10.17159/obiter.v31i1.12382.