Elmarie Knoetze. “DIE ONDERRIG VAN DIE INHEEMSE REG: BEVOEG OF BEPERK DEUR BOEKE?”. Obiter, vol. 31, no. 3, Sept. 2021, doi:10.17159/obiter.v31i3.12333.