Rinda Botha, and Johann Pienaar. “DIE MOONTLIKHEID VAN VERPLIGTE MIV-TOETSING VIR SEKSWERKERS IN SUID-AFRIKA NA DEKRIMINALISERING”. Obiter, vol. 32, no. 2, Sept. 2021, doi:10.17159/obiter.v32i2.12254.