Pieter Bakker. “BEWYS VAN ’N GEBRUIKLIKE HUWELIK KRAGTENS ARTIKEL 3(1)(B) VAN DIE WET OP ERKENNING VAN GEBRUIKLIKE HUWELIKE 120 VAN 1998 Southon V Moropane [2012] ZAGPJHC 146”. Obiter, vol. 34, no. 3, Aug. 2021, doi:10.17159/obiter.v34i3.12010.