Magda Slabbert. “XENOTRANSPLANTATION”. Obiter, vol. 36, no. 3, Dec. 2015, doi:10.17159/obiter.v36i3.11601.