[1]
Elmarie Knoetze and André Mukheibir, “DIE DELIKTUELE AANSPREEKLIKHEID VAN TESTAMENTOPSTELLERS”, Obiter, vol. 25, no. 1, Jul. 2023.