[1]
Elmarie Knoetze, “GESKIEDENIS VAN DIE MAN- LIKE EERSGEBOORTEREGSREëL IN DIE INHEEMSE REG DEEL II: ONLANGSE REGSPRAAK”, Obiter, vol. 25, no. 1, Jul. 2023.