[1]
JM Potgieter, “DIE HOOGSTE HOF VAN APPéL BREI DIE AKSIE VIR EMOSIONELE SKOK EN PSIGIATRIESE LETSEL TOT VERLOOFDES UIT Road Accident Fund v Sauls 2002 2 SA 55 (HHA)”, Obiter, vol. 25, no. 2, Sep. 2022.