[1]
Elmarie Knoetze, “DIE (GCALEKA-)KONING IS DOOD, LANK LEEF DIE (GCALEKA-)KONING!”, Obiter, vol. 27, no. 2, Jul. 2022.