[1]
Rinda Botha and Hennie Oosthuizen, “’N KRITIESE EVALUERING VAN DIE BELEID TEN OPSIGTE VAN PROSTITUSIE IN SUID-AFRIKA EN ALTERNATIEWE VIR DIE TOEKOMS”, Obiter, vol. 29, no. 3, Oct. 2021.