[1]
J Neethling and JM Potgieter, “DIE AKSIE VAN AFHANKLIKES: DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL GEE ’N TELEURSTELLENDE TERUGWAARTSE STAP Brooks v Minister of Safety and Security 2009 2 SA 94 (HHA)”, Obiter, vol. 30, no. 2, Sep. 2021.