[1]
JM Potgieter, “SKULDLOSE AANSPREEKLIKHEID VIR PSIGIATRIESE BESERING EN GEDAGTES OOR DIE ROL VAN BELEID BY DELIKTUELE AANSPREEKLIKHEID”, Obiter, vol. 30, no. 3, Sep. 2021.