[1]
Elmarie Knoetze, “DIE ONDERRIG VAN DIE INHEEMSE REG: BEVOEG OF BEPERK DEUR BOEKE?”, Obiter, vol. 31, no. 3, Sep. 2021.