[1]
Rinda Botha and Johann Pienaar, “DIE MOONTLIKHEID VAN VERPLIGTE MIV-TOETSING VIR SEKSWERKERS IN SUID-AFRIKA NA DEKRIMINALISERING”, Obiter, vol. 32, no. 2, Sep. 2021.