Elmarie Knoetze (2023) “GESKIEDENIS VAN DIE MAN- LIKE EERSGEBOORTEREGSREëL IN DIE INHEEMSE REG DEEL II: ONLANGSE REGSPRAAK”, Obiter, 25(1). doi: 10.17159/obiter.v25i1.16511.