JM Potgieter (2022) “DIE HOOGSTE HOF VAN APPéL BREI DIE AKSIE VIR EMOSIONELE SKOK EN PSIGIATRIESE LETSEL TOT VERLOOFDES UIT Road Accident Fund v Sauls 2002 2 SA 55 (HHA)”, Obiter, 25(2). doi: 10.17159/obiter.v25i2.14870.