PHG Vrancken (2022) “NEW EASTERN CAPE TOURISM LEGISLATION”, Obiter, 25(2). doi: 10.17159/obiter.v25i2.14858.