PHG Vrancken (2022) “NEW MPUMALANGA TOURISM LEGISLATION”, Obiter, 27(2). doi: 10.17159/obiter.v27i2.14393.