Elmarie Knoetze (2022) “DIE (GCALEKA-)KONING IS DOOD, LANK LEEF DIE (GCALEKA-)KONING!”, Obiter, 27(2). doi: 10.17159/obiter.v27i2.14391.