Rinda Botha and Hennie Oosthuizen (2021) “’N KRITIESE EVALUERING VAN DIE BELEID TEN OPSIGTE VAN PROSTITUSIE IN SUID-AFRIKA EN ALTERNATIEWE VIR DIE TOEKOMS”, Obiter, 29(3). doi: 10.17159/obiter.v29i3.12620.