JM Potgieter (2021) “SKULDLOSE AANSPREEKLIKHEID VIR PSIGIATRIESE BESERING EN GEDAGTES OOR DIE ROL VAN BELEID BY DELIKTUELE AANSPREEKLIKHEID”, Obiter, 30(3). doi: 10.17159/obiter.v30i3.12405.