Elmarie Knoetze (2021) “DIE ONDERRIG VAN DIE INHEEMSE REG: BEVOEG OF BEPERK DEUR BOEKE?”, Obiter, 31(3). doi: 10.17159/obiter.v31i3.12333.