Rinda Botha and Johann Pienaar (2021) “DIE MOONTLIKHEID VAN VERPLIGTE MIV-TOETSING VIR SEKSWERKERS IN SUID-AFRIKA NA DEKRIMINALISERING”, Obiter, 32(2). doi: 10.17159/obiter.v32i2.12254.