Elmarie Knoetze. 2023. “GESKIEDENIS VAN DIE MAN- LIKE EERSGEBOORTEREGSREëL IN DIE INHEEMSE REG DEEL II: ONLANGSE REGSPRAAK”. Obiter 25 (1). https://doi.org/10.17159/obiter.v25i1.16511.