PHG Vrancken. 2022. “NEW EASTERN CAPE TOURISM LEGISLATION”. Obiter 25 (2). https://doi.org/10.17159/obiter.v25i2.14858.