PHG Vrancken. 2022. “NEW MPUMALANGA TOURISM LEGISLATION”. Obiter 27 (2). https://doi.org/10.17159/obiter.v27i2.14393.